Tietosuoja ja käyttöehdot

Lue yleiset sopimusehtomme palvelusopimuksillemme. Tästä dokumentista löytyvät mm. sopimuksen muodostumista ja purkua koskevat tiedot. Informaatio on saatavilla PDF-tiedostona suomeksi.

Lue siitä kuinka käsittelemme arkaluonteista dataa, kuten esimerkiksi henkilötietoja. Saat myös selville millaisia tietoja säilytämme järjestelmissämme. Informaatio on saatavilla PDF-tiedostona suomeksi.

Palvelukohtaiset tarkemmat tiedot

SPLA EULT ehdot

Lue ehdot, jotka kaikki Microsoft pohjaisia hosting-palveluitamme käyttävien täytyy hyväksyä.

Verkkotunnukset, eli domainit

Rekisteröidessä verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta, ILJOJA Networks toimii vain välittäjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä. Emme vastaa verkkotunnusten rekisteritietojen ylläpidosta eikä verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Huolehdimme verkkotunnuksen uusintarekisteröinneistä jos verkkotunnus on alunperin rekisteröity meidän kauttamme tai siirretty meidän käyttämäämme rekisteriin. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii itse jatkorekisteröinnin suorittamisesta.

Verkkotunnus rekisteröidään aina Asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin asiakas toimii hallinnollisena kontaktina domainille. Kansainvälisiä verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomattava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan kansainväliseen WHOIS-tietokantaan, jossa on listattu kaikkien verkkotunnuksien omistajat. Tämä perustuu ICANN:n määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

FI-verkkotunnusten sopimusehdot / Viestintävirasto (Ficora)
Muiden verkkotunnusten sopimusehdot (Joker.com)
ICANN Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet

Viestinnän tunnistamistietojen käsittely

Verkkoliikenteestä jää tietoja palvelimien, reitittimien yms. järjestelmien lokitietoihin. Merkintä sisältää mm. tietoa viestinnän ajankohdasta, kestosta sekä osapuolien käyttämistä osoitteista, päätelaitteista, yhteydenmuodostustavoista yms.

Tietoja mm. laskutusperusteen määrittämiseksi, asiakaspalvelutilanteessa asiakkaalla esiintyvän vian tai ongelman ratkaisemiseksi, väärinkäytösten havaitsemiseksi tai selvittämiseksi, palvelujen kehittämiseksi ja asiakkaalle laadittavaa tarjousta tai raporttia varten.

Lue lisää täältä.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme yleistä “cookie”- teknologiaa (“eväste”). Käytämme cookie teknologiaa palveluiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja sivustomainonnan kohdentamiseen sekä omissa että yhteistyökumppaneidemme palveluissa. Haluamme korostaa, että kaikki Asiakkaamme voivat selata julkisia verkkosivujamme anonyymisti sekä jokaisella on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimessaan. Joissain tilanteissa keksin käytön kieltämisellä voi olla vaikutus palvelun käyttökokemukseen.

Verkkosivuilla on yhteyksiä kolmansien osapuolien tuottamiin verkkopalveluihin ja sisältöihin sekä niin kutsuttuja sosiaalisen median laajennuksia (esimerkiksi Twitter, Facebook, Linkedin). Nämä voivat ladata sisältöä, tietoa ja evästeitä näiden palveluntarjoajien omilta palvelimilta. Tässä tilanteessa kolmas osapuoli voi myös käyttää omia evästeitä omien käyttöehtojensa mukaisesti.